Prosjekt


Som totalleverandør av elektrikertjenester tar Brelco på seg alle typer prosjekter. Det være seg alt fra eneboliger og flermannsboliger, til større installasjoner både i privat og offentlig sektor.

I den forbindelse har vi flere faste samarbeidspartnere som vi har utført prosjekter for og som vi i framtiden også vil samarbeide med. Dette er store og velrennomerte aktører som gjenspeiler de samme målene som Brelco har med tanke på profesjonalitet, kvalitet og kommunikasjon. Vi vil her nevne noen av disse:

HP Entreprenør

Asker Entreprenør

Solid Entreprenør

Autronica Fire & Security