Datanettverk


Brelco innehar «Ekom autorisasjon», noe som innebærer at vi har den nødvendige kompetansen og erfaringen når det gjelder å påta oss oppdrag i denne kategorien.

Det være seg data – spredenett i alle typer bygg og tv – og antenneanlegg i alle typer bygg.

Vi leverer også alt av fiberoptisk utstyr og installasjon av dette.