SHA/KS


Med mange oppdrag både privat og offentlig, er det en selvfølge at SHA-arbeidet har full fokus. Ikke bare hos egne ansatte, men vi setter like strenge krav til våre samarbeidspartnere som til oss selv også på dette området.

Vi jobber alltid etter en null-skade-visjon både på personell, materiell og det ytre miljøet. Vi har derfor meldeskjema for uønskede hendelser, som benyttes for sikker statistikk føring. Meldeskjemaene blir nøye evaluert, for å treffe nødvendige tiltak.

SHA/KS (Sikkerhet (S), helse (H), arbeidsmiljø (A) og kvalitet (K) og sikkerhet (S)) hos Brelco er aktive rutiner som skal være i bruk fra dag en.