Aritech / GE Security / UTC / Carrier

Flere av produktene du ser her er ikke i salg i dag og kundestøtte og kurstilbud ved produsent er derfor begrenset. Heldigvis er det mange eksempler på at systemer produsert i starten av 90 tallet fortsatt benyttes i dag etter ett servicebesøk, og flere borettslag er glade for at deres brannalarmsystem igjen sikrer beboere selv etter at installatøren de benyttet ikke eksisterer lenger.

Når du tar kontakt vil du få hjelp av Bo Pedersen som arbeidet som produktansvarlig i Norge ved produsenten av disse produktene siden 90-tallet. Sannsynligheten for at levetiden til ditt system kan forlenges er større når du får hjelp av en som kjenner det i detalj, enn hvis du kontakter en som aldri har sett det før og som må lese manualen mens du faktureres for timene.

Les mer om de vanligste produktene fra Aritech, GE Security og UTC Fire & Security som det utføres service på.

INNBRUDDSALARM - ELDRE SYSTEMER
CS110 / CS121 / CS700 / Z900

Disse sentralene eksiterer det ikke reservedeler til i dag, men selve hovedkortene er svært stabile. Feilsøking og service utføres, og komponenter som magnetkontakter, bevegelsesdetektorer og sirener byttes ved behov til nyere type.
Ønskes systemet byttet er det en fordel med kjennskap til sentralene siden mye av kablingen da kan benyttes.

CD serien

Denne serien består av CS351, CD3405, CD7405, CD10005 og CD16405. CS351 er som regel montert i boliger, mens de andre systemene er benyttet i næringsanlegg. Utvalget av reserverdeler begynner å bli begrenset, men systemet kan fortsatt vedlikeholdes og utvides med standard komponenter.
Kabelstruktur gjør at systemet relativt enkelt kan erstattes med nyere systemer ved behov.


CSX serien

Denne serien består av sentralen CS275, CS375, CS575 og CS875. Produktkoden ble ofte etterfulgt av landskoden 05 og bokstaver som indentifiserer forskjellige varianter. CS275 ble ofte levert som et FG godkjent kombialarmanlegg (innbrudd/brann/vann). Røykdetektorer tilkoblet disse sentralen er ofte forurenset og trenger service. Resten av serien ble som regel benyttet i næringsinstallasjoner. Sentralen er i noen tilfeller konfigurert med programvaren UDX som kan benyttes til å hente ut logger og serviceinformasjon.

Utvalget av reserverdeler begynner å bli begrenset, men systemet kan fortsatt vedlikeholdes og utvides med standard komponenter.
Kabelstruktur gjør at systemet relativt enkelt kan erstattes med nyere systemer ved behov.


CS250

Dette alarmsystemet heter CS250 eller CS2505 og er som regel montert i boliger. Systemet ble ofte levert som et FG godkjent kombialarmanlegg (innbrudd/brann/vann). Røykdetektorer tilkoblet denne sentralen er ofte forurenset og trenger service. Sentralen er i noen tilfeller konfigurert med programvaren CS-Win som kan benyttes til å hente ut logger og serviceinformasjon.

Utvalget av reserverdeler begynner å bli begrenset, men systemet kan fortsatt vedlikeholdes og utvides med standardkomponenter.
Kabelstruktur gjør at systemet relativt enkelt kan erstattes med nyere systemer ved behov.


INTEGRERTE SYSTEMER
ATS Master / ATS Advanced

Denne serien består av en rekke sentraler i 1000, 2000, 3000 og 4000 serien. Produktkoden inneholder ofte landskoden 05 og forskjellige andre siffer som indentifiserer forskjellige varianter.

Dette er integrerte systemer med både innbruddsalarm og adgangskontroll, og de er i Norge benyttet av flere av de store sikkerhetsleverandørerene. Systemene brukes ofte i kombinasjon med programvaren Titan, Alliance, ATS downloader eller Advisor Management.

Systemet er fortsatt i salg og reservedeler kan skaffes fra produsent på kort varsel.

Som sertifisert kursleder og ansvarlig for support og kursunderlag som er blitt benyttet i Norge siden introduksjonen av denne serien har vi god kompetanse på alle deler av denne serien. Brukeropplæring og kurs tilbys for denne serien ved behov, i tilegg til alle former for feilsøking og service.

BRANNALARM
DP serien

Har du en detektor som ser ut som denne i taket er den mest sannsynlig koblet til ett av innbrudds- eller brannalarmsystemene som er vist på denne siden.

Visste du at man kan utføre service og bytte detektsjonskammer i denne detektoren? Har du kun en tenker du ikke så mye på kostnaden ved å bytte hele detektoren, men hva hvis du har 20, 50, 100 eller flere i ditt bygg?

Ta kontakt for service og kalibrering av dine detektorer.


1X

Denne lille brannsentralen sitter ofte installert i små næringslokaler. I dokumentasjonen står det som regel Aritech, GE Security eller UTC og en produktkode som starter med 1X.

Dette er ett konvensjonelt system, men systemet overvåker om detektorer er forurenset og dette forenkler vedlikehold.

Sentralen kan også kommunisere i nettverk med 2X serien.

Service, vedlikehold, brukeropplæring og vedlikehold tilbys for hele denne serien.


2X

Varianter av denne adresserbare brannsentralen sitter montert i mange borettslag. I dokumentasjonen står det som regel Aritech, GE Security eller UTC og en produktkode som starter med 2X

Flere har dessverre opplevd at firmaet som installerte anlegget i dag ikke eksister og anleggene har derfor vært overlatt til seg selv. Etter noen år begynner detektorer å bli skitne og anlegget står i feil uten å tilby beboere pålitelig varsling. Service, vedlikehold, brukeropplæring og vedlikehold tilbys for hele denne serien.

Servicedeler finnes som regel i servicebil eller kan skaffes på kort varsel. Siste programvare benyttes for oppgradering av sentraler og feilsøking. Referanser for opplevelsen for styret før og etter en gjennomgang kan oppgis.


FP604 / FP1200 / FP1500 / FP2000

Aritech, GE Security eller UTC har også produsert en rekke brannsentraler som er solgt i begrenset mengde i Norge. Få har derfor kunnskap om disse.

Ta gjerne kontakt hvis du har en av disse montert og trenger service og vedlikehold.

ADGANGSKONTROLL
ACS-Foundation

Har du en slik kortleser er det sannsynlig at den er tilkoblet et ACS adgangskontroll system. Systemet er også solgt om FA2000 i Norge.

Utvalget av reservedeler begynner å bli begrenset, men service og brukeropplæring kan utføres. For dette systemet er det svært viktig med gode back-up rutiner da informasjon ikke kan lastes opp fra systemet og alle brukerkort kan gå tapt.


Truportal
Dette systemet har progrmvaren integrert som en webserver i hovedsentralen. Noen sentraler er senere oppgradert til å støtte toppsystemer fra Lenel. Hele produktserien fases i disse dager ut, men service og reservedeler som kortlesere og kort kan leveres.


Brelco teknikk AS

Org.nr 913094379

Telefon 95995545/97054797