Brannalarm

Vi har lang erfaring fra prosjektering, installasjon, idriftsettelse og kontroll av brannalarmanlegg. Vi er kjent for å løse problemer der andre har gitt opp, og vi har tatt over en rekke anlegg fra installatører som i dag ikke lenger supporterer anleggene de har installert.

For nyinstallasjon benytter vi i dag primært to leverandører - Carrier Fire & Security og Autronica. Under kan du lese litt om noen av produktene som leveres.

2X serien
En stor fordel med denne serien er at den kan integreres med Advisor management. Du vil da få en programvarepakke hvor sikkerhetsprodukter fra Carrier Fire & Security kan vises og styres i en felles grafisk løsning. Du kan se dette demonstrert under videoer. Sentralen kan settes opp i nettverk med flere sentraler, også konvensjonelle. Sentralen kan monteres både med Aritech og Apollo detektorer.

Brelco teknikk AS

Org.nr 913094379

Telefon 95995545/97054797