Velkommen til Brelco teknikk AS

Brelco teknikk eksisterer for å hjelpe deg med å ta vare på deg og dine verdier.

Vi er ett lite konsulentfirma innen sikkerhet og elektro. Mange investerer store beløp i produkter når ett bygg tas i bruk, men utstyr som ikke benyttes og vedlikeholdes har begrenset verdi.

Et kameraovervåkingssystem med defekt harddisk har liten verdi etter innbrudd

Et alarmsystem med en detektor som er tildekket ser ingen ved innbrudd

Et adgangskontrollsystem uten sikkerhetskopi kan føre til at alle kort må legges inn på nytt

Et brannalarmsystem som står i feil kan i verste fall føre til at liv går tapt

…og med økt fokus på personvernforordningen (GDPR) bekymrer mange seg for hvilke persondata som er lagret i sine systemer

Målet er ikke å skremme noen, men dette er dessverre aktuelle problemstillinger for systemer som ikke følges opp.

Føler du at det ikke er så lenge siden du har investert store summer, men i dag føles systemet allerede utdatert fordi dine kontaktpersoner ikke lenger jobber med dette?

Vi har spesialkompetanse innen systemer produsert av Aritech, GE Security, Intelogix, UTC og Autronica. Les mer på de andre sidene du finner i hovedmenyen.

Brelco teknikk AS

Org.nr 913094379

Telefon 95995545/97054797