Hopp til innholdet

Aritech produktsøtte

PRISER FOR ARITECH PRODUKTSTØTTE

Support

Systemer som vi ikke har solgt og installert kan vi forståelig nok ikke levere gratis support for, men vi kan tilby programmering og fjernsupport over nett, support via telefon eller manualer og programvare til en rekke eldre systemer. Noen eksempler på systemer fra GE / UTC / ARITECH / CARRIER som vi supporterer finner du her.

Bestilling av support foregår primært skriftlig via skjemaet under. Ved bestilling via sms eller e-post må samme informasjon og bekreftelse på at firmaet aksepterer våre betingelser inngå. Etter at skjemaet er fylt ut kan vi kontaktes per telefon.

Vi reserverer tid for rett spesialist og fakturerer ut i fra følgende satser for serviceoppdrag uten forhåndsavtalt pris eller timebank:

Timepris tekniker: 1250,- + mva. Hasteoppdrag, vaktutrykking og overtid har egne satser.

Servicebil – Oppstart per dag: 500,- + mva
Servicebil – km sats: 6,50,- 
+ mva, parkering og bom tilkommer etter lokale satser.

Minimumsfaktura ved opprettelse av nytt kundeforhold er 2 timer. Faktura sendes via EHF eller e-post dersom annet ikke er avtalt.

Det faktureres løpende hele timer for tid medgått til oppdraget. Annen tid medgått til oppdraget, slik som evt. saksbehandling, dokumentasjon, anskaffelser/innkjøp, faktureres i tillegg. Ventetid og urasjonell fremdrift som skyldes andre håndverkere eller andre aktører vil faktureres etter medgått tid.

Bestill support ved å fylle ut skjemaet

Etter at skjemaet er sendt kan du kontakte oss på telefon. Vi vil også ta kontakt med deg når bestilling er mottatt og aktuell supportmedarbeider er ledig.

Ved å sende inn bestillingen bekrefter du du har rettigheter til å bestille på vegne av firmaet du har oppgitt, og at informasjon som fylles ut behandles i henhold til vår personvernerklæring.

Kurs

Vi holder kurs hos installatører, hos sluttkunde eller via plattformer som Zoom eller Microsoft Teams.

Vi foretar selvfølgelig opplæring i systemer vi leverer, men da vi ofte tar over eldre systemer eller bistår andre installatører tilbyr vi også opplæring tilpasset løsningen som er montert i den aktuelle installasjonen.

Flere av produktene du ser på vårt nettsted her er ikke lengre i salg  og kundestøtte og kurstilbud ved produsent er derfor begrenset. Dette betyr ikke at behovet for kurs er borte, da sluttkunder ofte bytter sikkerhetsleverandør og får nye teknikere. Vi tilbyr derfor kurs i slike tilfeller ut i fra kundens behov.

ATS master er brukt som eksempel på noen kurs vi har lang erfaring i å holde, men vi tilbyr også andre typer kurs ut i fra dine behov.

Ta kontakt for pristilbud.

 

Selve hovedsentralen er fra produsent erstattet med neste generasjon som heter ATS Advanced, men alle eksisterende anlegg trenger fortsatt teknisk personell med kompetanse. Vi tilbyr opplæring av installatører og teknikere i begge serier – les litt mer ved å utvide menyene under.

Kurs som går over 2 dager med tilsvarende innhold som utgått kurs ved produsent. Kursleder var tidligere produktansvarlig og kursleder for denne serien ved produsent, og kurset opptil 200 installatører årlig når serien solgt som mest.

Kurset tar for seg hardware, kabling, forskjellige moduler og undersentraler, grunnleggende programmering fra betjeningspanel, installasjon av Titan eller ATS downloader og programmering av alarmsystemet.

Kurs som går over 2 dager med tilsvarende innhold som utgått kurs ved produsent. Kursleder var tidligere produktansvarlig og kursleder for denne serien ved produsent, og kurset opptil 200 installatører årlig når serien solgt som mest.

Kurset bygger på ATS Master | Alarm som er beskrevet over. Alarmdelen er i utgangspunktet en forutsetning for å få utbytte av denne delen. Kurset tår for seg dørkontroll på systembussen den første dagen. Neste dag bygger vi videre på dette med dørsentraler og mer avanserte funksjoner som sluser, anti-passback, regioner, telling av brukere o.l

Flere kunder i Oslo området velger å benytte oss til service av anlegg de har tatt over som del av rammeavtaler, men for kunder som ønsker å lære opp sine teknikere til å utføre det mest grunnleggende tilbyr vi kundetilpassede kurs for teknikere. Dette er vanligvis dagskurs som tar opp temaer som: installasjon av programvare, tilkobling via serviceport, serielt eller over IP, omprogrammering av soner og utganger, nummersender, gangtest, servicemeny, feilsøking på buss, bytte av paneler og undersentraler, sikkerhetskopiering, endring av koder o.l

Flere kunder ønsker å konvertere Master anlegg til Advanced da denne serien kan benytte det meste av montert utstyr, men samtidig tilby nye funksjoner innen IP, applikasjoner og fjernstyring og integrasjon med andre systemer. Hvis det er noen få anlegg er det sannsynligvis mest kostandeffektivt å leie inn bistand fra oss til selve konverteringen, men vi kan tilby kurs til installatører som ønsker denne kompetansen for å konvertere mange anlegg. Standardkurs tilbys muligvis ved produsent, men vi kan detaljtilpasse kurs ut i fra dine behov.

Vi kan tilby kurs for sluttbrukere for de fleste programmer og systemer som er produsert av Aritech. Tid og sted er ofte avhengig av kundens behov, men vår erfaring er at innholdet blir best på selve lokasjonen sammen med en tekniker som kjenner anlegget godt. Vi vil da kunne gi opplæring i daglige oppgaver som er relevante og besvare spørsmål fortløpende i en kjørende installasjon.

Vår Aritech spesialist

Bo Pedersen har elektronikkbakgrunn fra tiden hvor man fortsatt reparerte elektronikk og lyd/bildesystemer på komponentnivå. Etter noen år ved teknisk avdeling ved en underleverandør av sikkerhetsprodukter til forsikringsbransjen har Bo arbeidet ved noen av de største internasjonale konsernene i sikkerhetsbransjen. 

Bo har 20 års erfaring som tekniker og teknisk sjef ved  Aritech i Norge.

Med erfaring fra produktutvikling, teknisk support, kursing av installatører og arbeid med godkjenningsstandardene har Bo en bred erfaring innen en rekke fagfelt, og detaljkunskaper om Aritech produkter.

 

Bo Pedersen