Hopp til innholdet

Rømningsveier – Røykspredning – Åpne branndører

Branndør som står åpen

Generelt om rømningsveier

Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Skulle det oppstå brann som man ikke får slokket selv, er det viktig å kunne evakuere raskt for å redde liv.

Vanlige utfordringer

Hvor leder skilting? Ved kontroller ser vi jevnlig at skilting leder deg feil vei. Bygget kan ha blitt bygget om eller skilt er montert feil. Når vi følger skilt og plutselige står i et rom hvor vi ikke kommer videre går tankene til hvordan dette kunne ha blitt hvis det var en reell situasjon hvor livet er avhengig av å komme ut raskt.

Er skilting synlig? En av de vanligste feilene ved kontroll er at nødlys (ledelys og markeringslys som lyser opp området og viser deg hvor du skal gå) står i feil og lyser rødt, ikke lyser i det hele tatt eller feiler ved utladningstest. Du tenker kanskje ikke så mye på den grønne mannen og pilen i hverdagen, men når du ikke er kjent i bygget, det er mørkt og du kjenner røyklukten er han en god venn.

Er det hindringer på veien? I borettslag er gjengangere ved kontrollrunder: skostativ utenfor dører, sykler og barnevogner, midlertidig lagring av materialer til oppussing o.l. Hvis det er vanskelig å bevege seg i rømningsveien i en normalsituasjon, tenk da på hvor kritisk det vil være i en nødsituasjon hvis du snubler i gjenstander eller ikke kommer ut fordi noe raser ned og blokkerer veien helt. 

Røykspredning i rømningsveien. Bilet viser en situasjon hvor det meste er bra. Bygget er godt vedlikehold, det er prosjektert med brannceller og branndører, nødlys virker som tiltenkt og leder oss rett vei, MEN rutiner i bygget blir ikke fulgt. Her står dører åpne (kilt fast mot ventilasjonsrør og tepper), men vi ser også ofte kiler som ligger ved dørene. Dette kan sikkert være praktisk hvis du skal bære noe inn,  men HUSK å lukke døren etter deg. Her vil røyk fra brann i parkeringsanlegget gå rett ut i trappen som er rømingsvei for bebeoere i blokk. Se hvordan det kan gå ved å se video under.

Husk at en kjede ikke er sterkere enn det svakeste leddet. Du kan lese mer om våre tjenester for borettslag og sameier her hvis du ønsker hjelp med dine rutiner, øvelser og kontrollrunder. 

Videoer til ettertanke

Brannøvelse i borettslag som viser litt om hvor raskt rømningsveier kan bli blokkert av røyk i et tilfelle som vist over hvor branndører er åpne slik at røyk kan spre seg. 
Telefon til 110 ved brann. Tre studenter var mindre enn 30 sekunder fra å omkomme i en brann. Uten andre rømningsmuligheter ble de reddet ut av brannmannskapene fra det øverste loftsvinduet.