Hopp til innholdet

Brann

BRANN

Generelt om brannvern

Brannvern er mer enn en brannsentral som lever sitt eget liv. For å kunne beskytte liv og helse har vi en helhetlig tilnærming for å kunne hjelpe deg med en god sikkerhetsstrategi. 

Dette gjør at vi leverer en portefølje av  løsninger med med produkter fra ledende produsenter. Disse systemene har en lang historie og har bevist at de gir pålitelig brannvarsling. 

Vi tilbyr løsninger for næringsbygg, sameier og borettslag.

Vi har lang erfaring fra prosjektering, installasjon, idriftsettelse og kontroll av brannalarmanlegg. Vi er kjent for å løse problemer der andre har gitt opp, og vi har tatt over en rekke anlegg fra installatører som i dag ikke lenger supporterer anleggene de har installert.

For nyinstallasjon benytter vi i dag primært to leverandører – Carrier Fire & Security og Autronica. Under kan du lese litt om noen av produktene som leveres.

Autronica

Autronica er godt kjent som en ledende produsent og leverandør av brannsikkerhet da hovedkontoret er plassert i Trondheim. Produktene er solgt i Norge i over 60 år. 

For små og mellomstore systemer benytter vi Autroprime systemet som kjennetegnes av enkelhet, kvalitet og god funksjonalitet.

For store og komplekse bygg kan vi levere AutroSafe 4 branndeteksjonssystem.

Vi du lese litt mer om disse systemene kan du lese mer her

Samlebilde av Autronica brannalarm
Aritech 2x brannalarm. Brannsentral 2x-f2

Aritech

Aritech serien av sentraler benyttes ofte i systemer hvor vi ønsker en kostnadseffektiv integrasjon med andre Aritech produkter. Vi kan da levere brannalarm, innbruddsalarm, adgangskontroll og kameraovervåking i samme toppsystem til en svært gunstig pris.

2X brannsentraler er adresserbare systemer som vi har vi sett en stor fordel med å benytte i borettslag av to  grunner:

 – sentralene kan leveres med indikatorpanel som gjør at beboere raskt kan se visuelt i hvilken leilighet det er feil eller alarm uten å måtte forholde seg til tekst i et display

– beboere pusser ofte opp uten å tenke på anlegget. Denne serien kan vi vi utføre service av detektorer med bytte av røykkammer og kalibrering på stedet. Dette er kostnadsbesparende i forhold til å måtte bytte hele detektorene når den er nedstøvet av byggestøv. 

 

Aritech 700 | 2000 serien

Har du en detektor som ser ut som denne i taket er den mest sannsynlig koblet til ett av innbrudds- eller brannalarmsystemene som er vist på disse sidene.

Produktkoden under detektoren er som regel DP eller DT etterfulgt av 7xx eller 2xxx, f.eks DP721R eller DP2061

Visste du at man kan utføre service og bytte deteksjonskammer i denne detektoren? Har du kun en tenker du ikke så mye på kostnaden ved å bytte hele detektoren, men hva hvis du har 20, 50, 100 eller flere i ditt bygg?

Ta kontakt for service og kalibrering av dine detektorer.

Samlebilde av Aritech 2000 serien detektorer
BORETTSLAG OG SAMEIER

Følger du opp ditt ansvar?

Sitter du i styret i borettslag og sameier har du ansvar for HMS og internkontroll.  

Forskrift om brannforebygging sier blant annet at eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Du kan lese mer om hva forskriften krever her

Vi hjelper deg med dokumentasjon av at dine systemer virker tilfredsstillende.

Vi har selv sittet i styret i borettslag og sameier tidligere og vet at denne typen arbeid i noen tilfeller kan komme litt i bakgrunnen. Vi tilbyr derfor blant annet følgende tjenester:

Brannalarm

Tidlig varsling er viktig for å redde liv. Vi hjelper deg med at de rette systemene er installert og at de virker.

Rømingsveier

Vi kontrollerer at markerings- og ledelys virker som tiltenkt, og at rømingsveier ikke er blokkert.

Øvelser

Vi kan utføre evakueringsøvelser og svare på spørsmål fra beboere som en del av våre periodiske kontroller.

Opplæring

Systemer som ingen vet hva gjør og hvordan de brukes har liten verdi. Vi tilbyr opplæring av styret og beboere.

Slukkeutstyr

Som en del av en totalpakke tilbyr vi også kontroller og service av håndslukkere og brannslanger.

Brannvernleder

Vi har personell med lang erfaring og utdannelse fra Norges brannskole.

Kontroll

Vi kan foreta jevnlige kontrollrunder der styret ønsker å få brannvernarbeidet utført og dokumentert eksternt.

Service

Vi hjelper deg med serviceavtale og utrykning når det haster.

Aritech brannalarm

Aritech, Interlogix, GE Security og UTC har produsert en rekke brannsentraler som er solgt i begrenset mengde i Norge. Både Aritech og Autronica er varemerker til Carrier, og i Norge har konsernet for øyeblikket valgt å ha hovedfokus på produktene til Autronica. Vi er derfor en av få forhandlere som har inngående kunnskap om produktseriene fra Aritech og som kan levere og supportere sentralene nevnt her.

FP serien av sentralapparater er faset ut og erstattet av neste generasjon, men systemet kan fortsatt vedlikeholdes og utvides med standard komponenter. Mange av disse er levert med Aritech 2000 serien av detektorer som fortsatt produseres.

1X og 2X brannsentraler er nyere produkter som Aritech fortsatt utvikler og selger. Vi tilbyr alt av tjenester for disse produktene.

Vi kan også hjelpe deg med andre Aritech sentraler som har mindre utbredelse i Norge. Dette kan være produkter som Kilsen serien av sentraler. For detektorer starter produktkoden under detektoren ofte med DP eller DT hvis det er et Aritech produkt. 

Flere har dessverre opplevd at firmaet som installerte anlegget i dag ikke eksister og anleggene har derfor blitt overlatt til seg selv. Etter noen år begynner detektorer å bli skitne og anlegget står i feil uten å tilby pålitelig varsling. Service, vedlikehold, brukeropplæring og vedlikehold tilbys derfor hele serien av Aritech brannsentraler.

Aritech 1x brannalarm. Brannsentral 1x-f2 eller 1x-f4

1X brannsentral

Varianter av denne konvensjonelle brannsentralen sitter montert i sameier, borettslag og mindre næringsanlegg.
Logoen er ofte en A for Aritech eller GE for GE security. Systemet overvåker om detektorer er forurenset, noe som forenkler vedlikehold. Sentralen kan også kobles i nettverk med den større sentralen i 2X serien.
Aritech 2x brannalarm. Brannsentral 2x-f2

2X brannsentral

Dette er en serie av adresserbare sentraler som sitter montert i mange borettslag på Østlandet. De er da ofte montert med indikatorpanel som viser i hvilken leilighet alarmen går. Sentraler i 1X serien kan kobles til denne. Flere 2X sentraler kan kobles i nettverk og integreres i med Aritech toppsystem for større systemer med grafisk vising. Systemet utvikles og selges fortsatt av produsent.
Aritech FP1200 brannalarm

FP serien

FP serien av sentralapparater er faset ut og erstattet av neste generasjon, men systemet kan fortsatt vedlikeholdes og utvides med standard komponenter.
Mange anlegg er levert med Aritech 2000 serien av detektorer som fortsatt produseres.