Hopp til innholdet

Konvertering fra Alliance til Aritech ATS8600 toppsystem

Aritech ATS8600 Advisor management toppsystem

Introduksjon

Dette er et eksempel på et av flere større konverteringsprosjekt vi har utført. Eier av bygget er en av landets store eiendomsforvaltere og leietaker er en kjent leverandør av programvare. Med flere tusen kortbrukere som arbeider med prosjekter i forskjellige tidssoner var det viktig å unngå nedetid på anlegget.

Bakgrunn

Bygningsmassen består av et større forretningsbygg som primært består av kontor og kurslokaler, med tilhørende parkeringsanlegg for besøkende og ansatte. Deler av bygget er i tillegg utleid til forskjellige butikker med varierende åpningstider. Sikkerheten er i høysetet så adgangskontrollanlegget benyttes aktivt for tilgang til parkeringsanlegg, sluser, heiser, de forskjellige områdene og kortproduksjon for identifikasjon av brukere ved resepsjon/vektertjeneste.

Bygget ble opprinnelig oppført med ATS adgangskontroll med Alliance programvare (ATS8300). Dette var en server / klient løsning som kjørte på Windows XP med data lagret i en eldre SQL database. Selv om selve driften av anlegget var fulgt opp med tanke på håndtering av brukere var det en utfordring med gamle utgåtte operativsystem, eldre server hardware og påkrevd funksjonalitet som uthenting av rapporter (GDPR / personvern).

Eier og sluttbruker hadde derfor en stor utfordring. Å bytte hele systemet ville medføre en meget stor investeringskostnad med bytte av alle kortlesere, undersentraler og programvare. Dette ville også ha ført til mye nedetid som ville ha forstyrret driften og man måtte ha funnet en løsning for distribusjon av nye kort til alle brukere som var lokalisert i inn og utland.

Løsningen vi presenterte med konvertering av eksisterende data til Advisor management med ATS8600 gjorde at kostnaden kunne reduseres betraktelig. All infrastruktur som kabling, kortlesere, undersentraler og ikke minst kort til alle brukere kunne gjenbrukes. Perioden med driftsforstyrrelser ble holdt på et absolutt minimum og dette ble planlagt til et tidspunkt med hvor et fåtall brukere ble berørt.

Selve prosjektet

Data ble hentet ut fra eksisterende anlegg slik at vi kunne arbeide med det i et testmiljø i vår lab. Det ble satt opp virtuelle maskiner med eksisterende operativsystem og programvare slik at systemet gradvis kunne oppgraderes til siste versjon. Vi hadde også fysisk hardware for test av funksjonalitet med konverterte data i forskjellige dørmiljøer. 

Alle kortdata og bilder ble hentet ut og konvertert til nye formater i nytt system. Det ble ryddet i gamle brukere og opprettet nye logiske strukturer med nye adgangsnivåer. Dette er ofte en viktig del vel en slik konvertering da ting har en tendens til å gli ut over mange år med forskjellige leietakere.

Ny server og klient pc ble klargjort i vårt testmiljø og en rekke testkort som vi la inn i forskjellige grupper når prosjektet ble startet ble testet for å kontrollere at alle kortdata ble oppdatert og konvertert på rett måte.

Selve arbeidet på lokasjon ble planlagt til periode hvor det var et fåtall i bygningsmassen. Vi legger normalt arbeid som kan forstyrre drift i slike prosjekter til natt, helg eller røde dager. Vakter ble satt ut for manuell tilgangskontroll hvis det skulle være behov for tilgang til driftskritiske områder under selve nedlastingen av den nye databasen.

Minnemoduler ble samtidig oppgradert i alle undersentraler slik at de nå kan håndtere 17.500 kortbrukere i hver sentral, og nedlastning av nye brukerdatabase ble påbegynt. I denne perioden ble det rapportert at en renholder måtte vente litt for å kjøre en av personalheisene og at et par brukere måtte låses manuelt inn.

Sluttbruker er i ettertid strålende fornøyd med systemet. Behandling av brukere og ut og innhenting av data for kontroll mot HR system er betraktelig forenklet. Vissheten om at systemet nå også er kompatibelt med ny hardware som gjør at det kan utvides og vedlikeholdes i mange år framover gir også trygghet for eier av bygget. 

Nye funksjoner som kamera for registering av bilskilt (Truvison ANPR) eller persontelling med kamera kan nå enkelt implementeres hvis det skulle være ønskelig for en enda smidigere brukeropplevelse.

Store kostnadsbesparelser

Vi er kjent med at flere aktører informerer om at ATS Master er utgått og at man må bytte til annet system fordi Alliance eller Titan ikke er kompatibelt med nye Windows versjoner. Dette er selvfølgelig gunstig for en leverandør som ønsker å selge nye produkter, men spørsmålet for deg som kunde er om det er nødvendig med en slik investering nå. I mange tilfeller kan systemet oppgraderes med nytt toppsystem til en brøkdel av kostnaden. Ta gjerne kontakt hvis du har er ATS system med eldre programvare. Vi gir deg en online demonstrasjon av ny programvare og kan gi deg et prisoverslag etter å ha fått oversikt over hvordan ditt bygg ser ut.

Du kan lese mer om Aritech produkter her og mer om integrerte systemer her.