Hopp til innholdet

Kontroll | Service

KONTROLL OG SERVICE

Oppfølging av sikkerhetssystemer

Mange investerer store beløp i sikringstiltak når ett bygg tas i bruk, men utstyr som ikke benyttes og vedlikeholdes har begrenset verdi.

Et kameraovervåkingssystem med defekt harddisk har liten verdi etter innbrudd
Et alarmsystem med en detektor som er tildekket ser ingen ved innbrudd
Et adgangskontrollsystem uten sikkerhetskopi kan føre til at ingen kommer inn og at alle kort må legges inn på nytt
Et brannalarmsystem som står i feil kan i verste fall føre til at liv går tapt ved en brann

…og med økt fokus på personvernforordningen (GDPR) bekymrer mange seg for hvilke persondata som er lagret hvor i alle de forskjellige systemene

Målet er ikke å skremme noen, men dette er dessverre aktuelle problemstillinger vi ofte ser for systemer som ikke følges opp.

Føler du at det ikke er så lenge siden du har investert store summer, men i dag føles systemet allerede utdatert fordi dine kontaktpersoner ikke lenger jobber med dette? Vi har spesialkompetanse innen systemer produsert av Aritech, GE Security, Intelogix, UTC og Autronica og kan derfor hjelpe deg med kontroll, oppgradering og service slik at systemene virker den dagen du virkelig trenger de. Vi har også et kontaktnett som gjør at vi benytter de rette folkene for systemer vi ikke selv monterer daglig.

Serviceavtale periodisk kontroll

Vi tilbyr et bredt utvalg av kontroller. Noen er pålagt av myndigheter, andre er det forsikringsselskaper som krever i forhold til rabattordninger, men det beste grunnen til en jevnlig periodisk kontroll som er skreddersydd for deg er for din egen sikkerhet.

Ved kontroll av anlegg går vår kontrollør gjennom anlegget, tar stikkprøver og gjennomfører testing. Etter kontrollen mottar du en rapport som viser anleggets tilstand samt hvilke avvik som ble avdekket og eventuelt utbedret ved kontrollen.

Kontrollen vil avdekke om sikkerhetsinnretningene fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollen vil også avklare om sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Våre kunder som har serviceavtale med periodisk kontroll vil automatisk få rabatterte priser på andre serviceoppdrag.