Hopp til innholdet

SmartCell

SMARTCELL

Ny distributør av SmartCell i Norge

Etter å ha samarbeidet med Aritech og forskjellige eierselskaper i nærmere 25 år både som ansatte og innleide konsulenter er vi stolte av at vi har blitt valgt til å introdusere et nytt spennende brannalarmkonsept i Norge. Du kan lese litt mer under om de unike funksjonene til systemet som produseres av EMS divisjonen til Carrier Fire & Security.

Om SmartCell

SmartCell er et nyutviklet smart brannalarmsystem designet for mindre eiendommer og små og mellomstore bedrifter.
Selv om systemet er nytt bygger det videre på trådløs teknologi som EMS har utviklet for å beskytte bygninger, eiendommer og mennesker i over 30 år. Bare i UK er det installert over 10.000 trådløse EMS systemer. 

SmartCell bruker neste generasjons trådløs teknologi, og er et tilkoblet system som gir brukere og servicepartnere fjerntilgang og diagnostikk ved hjelp av en valgfri kommunikasjonsmodul. Enhver aktivitet i SmartCell systemet kan varsles til mobil eller e-post for rask informasjon om hva som skjer i bygningen som beskyttes.

Med SmartCell får du fordeler og systemfunksjoner fra store systemer i et kompakt system som støtter opptil 64 enheter.

Enheter for brannalarm

Trådløs enhet for deteksjon av brann leveres i flere varianter. Som standard benytter vi en kombidetektor som ser etter både røyk og temperaturforandringer. Detektoren kan leveres med integrert sirene og blinklys med hvitt eller rødt lys, noe som gjør at man kan få alle ønskede funksjoner i en liten enhet i taket.

De trådløse manuelle melderene leveres med beskyttelsesdeksel og sabotasjeovervåking for å unngå uønskede alarmer. 

Et utvalg av sirener både for tak- og veggmontering kan leveres i både hvit og rød design avhengig av bruk.

Alle enheter har normal batteritid på 3 år og batterier kan enkelt byttes ved årlig kontroll eller av sluttbruker etter avtale. Lavt batteri varsles i god tid slik at service kan planlegges. 

Alle produktene er testet og godkjent av tredjepart etter relevante standarder som EN54-3 sirener, EN54-5 temperatur, EN54-7 røyk, EN54-13 integrasjon, EN54-23 varslingsenheter og EN54-25 trådløse systemer. I tillegg er systemet FG godkjent i Norge.  

 

Enheter for annen overvåking

Har du en detektor som ser ut som denne i taket er den mest sannsynlig koblet til ett av innbrudds- eller brannalarmsystemene som er vist på disse sidene.

Produktkoden under detektoren er som regel DP eller DT etterfulgt av 7xx eller 2xxx, f.eks DP721R eller DP2061

Visste du at man kan utføre service og bytte deteksjonskammer i denne detektoren? Har du kun en tenker du ikke så mye på kostnaden ved å bytte hele detektoren, men hva hvis du har 20, 50, 100 eller flere i ditt bygg?

Ta kontakt for service og kalibrering av dine detektorer.

BORETTSLAG OG SAMEIER

Følger du opp ditt ansvar?

Sitter du i styret i borettslag og sameier har du ansvar for HMS og internkontroll.  

Forskrift om brannforebygging sier blant annet at eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Du kan lese mer om hva forskriften krever her

Vi hjelper deg med dokumentasjon av at dine systemer virker tilfredsstillende.

Vi har selv sittet i styret i borettslag og sameier tidligere og vet at denne typen arbeid i noen tilfeller kan komme litt i bakgrunnen. Vi tilbyr derfor blant annet følgende tjenester:

Brannalarm

Tidlig varsling er viktig for å redde liv. Vi hjelper deg med at de rette systemene er installert og at de virker.

Rømingsveier

Vi kontrollerer at markerings- og ledelys virker som tiltenkt, og at rømingsveier ikke er blokkert.

Øvelser

Vi kan utføre evakueringsøvelser og svare på spørsmål fra beboere som en del av våre periodiske kontroller.

Opplæring

Systemer som ingen vet hva gjør og hvordan de brukes har liten verdi. Vi tilbyr opplæring av styret og beboere.

Slukkeutstyr

Som en del av en totalpakke tilbyr vi også kontroller og service av håndslukkere og brannslanger.

Brannvernleder

Vi har personell med lang erfaring og utdannelse fra Norges brannskole.

Kontroll

Vi kan foreta jevnlige kontrollrunder der styret ønsker å få brannvernarbeidet utført og dokumentert eksternt.

Service

Vi hjelper deg med serviceavtale og utrykning når det haster.

Bruksområder

Byggeplasser
Brakkerigger
Bygninger med hyppige ombygginger
Driftskritiske installasjoner
Midlertidige installasjoner
Verneverdige bygg
Boligsameier
Sameier / 4-mannsboliger

High-end boliger

Aritech, Interlogix, GE Security og UTC har produsert en rekke brannsentraler som er solgt i begrenset mengde i Norge. Både Aritech og Autronica er varemerker til Carrier, og i Norge har konsernet for øyeblikket valgt å ha hovedfokus på produktene til Autronica. Vi er derfor en av få forhandlere som har inngående kunnskap om produktseriene fra Aritech og som kan levere og supportere sentralene nevnt her.

FP serien av sentralapparater er faset ut og erstattet av neste generasjon, men systemet kan fortsatt vedlikeholdes og utvides med standard komponenter. Mange av disse er levert med Aritech 2000 serien av detektorer som fortsatt produseres.

1X og 2X brannsentraler er nyere produkter som Aritech fortsatt utvikler og selger. Vi tilbyr alt av tjenester for disse produktene.

Vi kan også hjelpe deg med andre Aritech sentraler som har mindre utbredelse i Norge. Dette kan være produkter som Kilsen serien av sentraler. For detektorer starter produktkoden under detektoren ofte med DP eller DT hvis det er et Aritech produkt. 

Flere har dessverre opplevd at firmaet som installerte anlegget i dag ikke eksister og anleggene har derfor blitt overlatt til seg selv. Etter noen år begynner detektorer å bli skitne og anlegget står i feil uten å tilby pålitelig varsling. Service, vedlikehold, brukeropplæring og vedlikehold tilbys derfor hele serien av Aritech brannsentraler.

Aritech 1x brannalarm. Brannsentral 1x-f2 eller 1x-f4

1X brannsentral

Varianter av denne konvensjonelle brannsentralen sitter montert i sameier, borettslag og mindre næringsanlegg.
Logoen er ofte en A for Aritech eller GE for GE security. Systemet overvåker om detektorer er forurenset, noe som forenkler vedlikehold. Sentralen kan også kobles i nettverk med den større sentralen i 2X serien.
Aritech 2x brannalarm. Brannsentral 2x-f2

2X brannsentral

Dette er en serie av adresserbare sentraler som sitter montert i mange borettslag på Østlandet. De er da ofte montert med indikatorpanel som viser i hvilken leilighet alarmen går. Sentraler i 1X serien kan kobles til denne. Flere 2X sentraler kan kobles i nettverk og integreres i med Aritech toppsystem for større systemer med grafisk vising. Systemet utvikles og selges fortsatt av produsent.
Aritech FP1200 brannalarm

FP serien

FP serien av sentralapparater er faset ut og erstattet av neste generasjon, men systemet kan fortsatt vedlikeholdes og utvides med standard komponenter.
Mange anlegg er levert med Aritech 2000 serien av detektorer som fortsatt produseres.