Hopp til innholdet

kurs | support | FAQ

PRODUKTSTØTTE

Kurs

Vi holder kurs hos installatører, hos sluttkunde eller via plattformer som Zoom eller Microsoft Teams.

Vi foretar selvfølgelig opplæring i systemer vi leverer, men da vi ofte tar over eldre systemer eller hjelper andre installatører tilbyr vi også opplæring tilpasset løsningen som er montert i den aktuelle installasjonen.

Flere av produktene du ser på siden her er ikke lengre i salg  og kundestøtte og kurstilbud ved produsent er derfor begrenset. Dette betyr ikke at behovet for kurs er borte, da sluttkunder ofte bytter sikkerhetsleverandør og får nye teknikere. Vi tilbyr derfor kurs i slike tilfeller ut i fra kundens behov.

ATS master er brukt som eksempel på noen kurs vi har lang erfaring i å holde, men vi tilbyr også andre typer kurs ut i fra dine behov.

 

Selve hovedsentralen er fra produsent erstattet med neste generasjon som heter ATS Advanced, men alle eksisterende anlegg trenger fortsatt teknisk personell med kompetanse. Vi tilbyr opplæring av installatører og teknikere i begge serier – les litt mer ved å utvide menyene under.

Kurs som går over 2 dager med tilsvarende innhold som utgått kurs ved produsent. Kursleder var tidligere produktansvarlig og kursleder for denne serien ved produsent, og kurset opptil 200 installatører årlig når serien solgt som mest.

Kurset tar for seg hardware, kabling, forskjellige moduler og undersentraler, grunnleggende programmering fra betjeningspanel, installasjon av Titan eller ATS downloader og programmering av alarmsystemet.

Kurs som går over 2 dager med tilsvarende innhold som utgått kurs ved produsent. Kursleder var tidligere produktansvarlig og kursleder for denne serien ved produsent, og kurset opptil 200 installatører årlig når serien solgt som mest.

Kurset bygger på ATS Master | Alarm som er beskrevet over. Alarmdelen er i utgangspunktet en forutsetning for å få utbytte av denne delen. Kurset tår for seg dørkontroll på systembussen den første dagen. Neste dag bygger vi videre på dette med dørsentraler og mer avanserte funksjoner som sluser, anti-passback, regioner, telling av brukere o.l

Flere kunder i Oslo området velger å benytte oss til service av anlegg de har tatt over som del av rammeavtaler, men for kunder som ønsker å lære opp sine teknikere til å utføre det mest grunnleggende tilbyr vi kundetilpassede kurs for teknikere. Dette er vanligvis dagskurs som tar opp temaer som: installasjon av programvare, tilkobling via serviceport, serielt eller over IP, omprogrammering av soner og utganger, nummersender, gangtest, servicemeny, feilsøking på buss, bytte av paneler og undersentraler, sikkerhetskopiering, endring av koder o.l

Flere kunder ønsker å konvertere Master anlegg til Advanced da denne serien kan benytte det meste av montert utstyr, men samtidig tilby nye funksjoner innen IP, applikasjoner og fjernstyring og integrasjon med andre systemer. Hvis det er noen få anlegg er det sannsynligvis mest kostandeffektivt å leie inn bistand fra oss til selve konverteringen, men vi kan tilby kurs til installatører som ønsker denne kompetansen for å konvertere mange anlegg. Standardkurs tilbys muligvis ved produsent, men vi kan detaljtilpasse kurs ut i fra dine behov.

Vi kan tilby kurs for sluttbrukere for de fleste programmer og systemer som er produsert av Aritech. Tid og sted er ofte avhengig av kundens behov, men vår erfaring er at innholdet blir best på selve lokasjonen sammen med en tekniker som kjenner anlegget godt. Vi vil da kunne gi opplæring i daglige oppgaver som er relevante og besvare spørsmål fortløpende i en kjørende installasjon.

Support

Systemer som vi ikke har solgt og installert kan vi forståelig nok ikke levere gratis support for, men vi kan tilby programmering og fjernsupport over nett, support via telefon eller manualer til eldre systemer der dette finnes. Vi vil også fortløpende oppdatere FAQ delen under slik at du vil finne svar på noen vanlige spørsmål der. 

Bestilling av support foregår skriftlig via sms, e-post eller kontakt oss skjemaet. Vi reserverer tid for rett spesialist og fakturerer per påbegynte time til kunder som ikke har serviceavtale med oss. Priser og bestilling av forhandlersupport finner du her.

FAQ

Under finner du noen spørsmål vi ofte hører sortert under produktgrupper. 

Her finner du også informasjon om hvordan du henter ut en sikkerhetskopi eller historikklogg hvis vi trenger dette for å gi deg support eller programmere nye funksjoner for deg. Det kan være fint å notere ned feilmeldinger før du kontakter oss for support.

 

Dialogboks viser meldingen «Brukt plass på disken har nådd brukerangitt grense. Sletter eldste hendelser fra loggen for hver hendelse som legges til.» 
Velg «Fil – brukerinnstillinger»
Velg fanen «Diverse»
Kontroller verdien i «Ledig diskplass (%). Denne står ofte til 25. Dette betyr at 25% av harddisken reserveres til loggfiler. Med dagens harddiskstørrelser er dette unødvendig.
Endre verdien til 5 og trykk «OK»

FTC er forkortelse for «Fail To Communicate» og betyr at sentralen ikke har klart å overføre alarmer til vaktmottaket. I disse dager er vanligste feil at SIM kort er utløpt eller at GSM sendere slutter å virke i forbindelse med nedleggelse av 3G nettet. Kontakt oss for service.

Kontroller at systemet er aktivt (Hake foran «Aktiver» under «System»)
Velg «Kontroll – Tidspunkt og dato»
Dobbeltklikk på sentralen(e) til venstre slik at de vises i høyre kolonne
Trykk på «Instill» for å sette tiden lik datamaskintid eller velg «Brukerdefinert tid» og skriv inn Dato og Tid før du trykker «Instill»

Logg inn i Titan og kontroller at systemet ikke er aktivert (eller deaktiver det ved å fjerne haken foran «System – Aktiver»
Velg «System- Vedlikehold av system»
Velg fanen «Eksporter», og dobbeltklikk i ruten «Eksporter systemnr.:»
Velg systemet du ønsker å sikkerhetskopiere fra listen og bekreft med OK
Kryss av «Eksporter system, inkluder kortformat data, inkluder foto ID data»
«Til» feltet viser navnet sikkerhetskopien vil få – endre dette ved behov
Velg plassering for lagring av filen i filstrukturen og trykk «Eksporter»
Aktiver systemet igjen ved behov under «System – Aktiver»

Velg «Logg – Rapporter»
Kontroller at aktuell hendelse eller tidsrom finnes i listen
Velg «Skriv ut»
Trykk på «Lagre» knappen (diskett symbolet)
Velg hvor filen skal lagres under «Lagre i», skriv inn ett «Filnavn» og endre «Filtype» til «Kommadelt (*.CSV)

Kontroller at systemet er aktivt (Hake foran «Aktiver») under «System»
Velg «Kontroll – Advisor Master-versjonsnr.»
Dobbeltklikk på sentralen(e) til venstre slik at de vises i høyre kolonne
Trykk på «Tilbakekall»
Noter informasjonen

Gå til «Hjelp – Om»
Noter informasjon under «Versjon»

Søk etter Advisor Pro i App store eller Google play.

Android

iOS

Sentralen du vil sikkerhetskopiere må vises i kolonnen med sentraler. Trykk eventuelt på «Vis sentraler» ikonet eller «Velg sentraler» på verktøylinjen. Høyreklikk på sentralen og velg «Eksporter». 

Velg hvor filen skal lagres, tast inn ett filnavn og velg filtype. Bekreft med OK.

Vanligvis skal filtypen være «Sentraldata», men support kan ha forespurt en annen filtype som csv eller c4b ved konvertering eller integrasjon av anlegg.

Last ned og installer TeamViewer her for ekstern skrivebordstilgang og samarbeid
Bestill og avtal tid for fjernsupport
Åpne programmet og oppgi «Din ID» og «Passord» til din kontakt hos oss

Du kan laste ned en forenklet brukerveiledning for 2x brannalarm her

Følg alltid den lokale branninstruksen trinn for trinn!

Gå til hovedpanelet i systemet ditt.
For å slå av summeren i panelet, trykker du på den svarte Avstill summer-knappen. Avles i displayet hvor alarmen har gått, undersøk stedet og iverksett nødvendige tiltak.
Vri nøkkelen med klokka til gul lysdiode tenner i den grønne knappen. 
For å avstille alle alarmene, trykker du den røde «Start/stopp klokker»-knappen. Gjør kun dette hvis du er helt sikker på at ingen trenger å bli varslet! 
Trykk den grønne Tilbakestilling-knappen. Dersom situasjonen er avverget vil systemet gå tilbake til normal modus.
Vri nøkkelen tilbake til opprinnelig posisjon.

Her er en video som viser hvordan klokker stoppes etter en alarm

Følg alltid den lokale branninstruksen trinn for trinn og forsikre deg om at ingen trenger å bli varslet før du slår av lyd. 

For å avstille den interne summeren i selve panelet, trykker du den svarte Avstill summer-knappen.

For å slå av alle alarmklokker vrir du nøkkelen med klokka, og trykker på den røde «Start/Stopp klokker Avstill alarmer-knappen.

Her er en video som viser hvordan klokker stoppes etter en alarm

Viktige systemfeil vises med lysdioder og klartekst i displayet. Øverst i høyre hjørnet av displayet vil du se om det er lagret noen varsler – det vil i så fall stå ett tall til høyre for flammen (alarmer), skiftenøkkelen (feil) eller utropstegnet (advarsler/tilstander).

Du kan få mer informasjon ved å velge «Vis hendelse» (F1). Velg Alarmer, Advarsler, Feil eller Tilstander ved å vri på hjulet. Trykk på hjulet. Avles meldinger ved å vri og trykke på hjulet. Velg «Avslutt» (F2) når du er ferdig.

Her er en video som viser hvordan feil vises

Her er en video som viser hvordan du får mer informasjon om tilstander

Gå til hovedpanelet i systemet ditt.
Vri nøkkelen med klokka til gul lysdiode tenner i den grønne knappen.
Velg «Hovedmeny» (F4), bla til «sentraloppsett» med hjulet og bekreft med trykk. Bekreft «Dato og tid» med trykk på hjulet.
Still dato og tid ved og vri og trykke på hjulet.
Velg «Enter» (F4)
Velg «Tilbake» (F2) 
Velg «Avslutt» (F2)
Vri nøkkelen tilbake mot klokka.

Her kan du se en video som viser hvordan du stiller klokka.

For å slå av summeren i panelet, trykker du på den svarte Avstill summer-knappen.
Kontroller at det ikke er andre feil (se FAQ punktet – «Hvordan kan jeg få mer informasjon om feil og varsler»)
Bestill service for kontroll av feilårsak og utkvittering av feil.

Vri nøkkelen til høyre. Velg «Språk» (F2). Bla til ønsket språk ved å vri på hjulet og velg ved å trykke på hjulet to ganger. Trykk «Avslutt (F2). velg [Bruk] ny konfig etter lagring (F3). Sentralen tilbakestiller og starter på nytt med valgt språk. Vri nøkkelen tilbake til venstre og ta den ut.

Her kan du se en video som viser hvordan du endrer språket.

Vri nøkkelen til høyre. Velg «Hovedmeny» (F4). Bla til «Rapporter» ved å vri på hjulet og velg ved å trykke på hjulet. Bla til «Revisjon» ved å vri på hjulet og velg ved å trykke på hjulet. Bla til «Programvarerevisjon» ved å vri på hjulet og velg ved å trykke på hjulet. Les av verdi under «HOVED». Versjonen bør ha ett tall høyre enn 03.07.xx. Har du ett tall lavere enn 03.07.xx anbefaler vi at du bestiller service snarest.  Trykk «Avslutt (F2) for å avslutte og vri deretter nøkkelen tilbake til venstre og ta den ut. 

Her kan du se en video som viser hvordan du sjekker programvareversjon.

De fleste anleggene Brelco teknikk har montert er satt opp med en nødkode. Førsøk følgende:

Velg «Hovedmeny» (F4). Velg  «OPERATØR» ved å vri på hjulet og bekrefte med trykk på hjulet. Tast inn koden 2222 ved å vri og trykke på hjulet (ofte har vi lagt inn at du kan trykke 5 ganger på hjulet og få koden tastet automatisk). 

Betjen anlegget og bestill snarest service av brannmannsnøkkel.

Følg alltid den lokale branninstruksen trinn for trinn!

Gå til hovedpanelet i systemet ditt.
For å slå av summeren i panelet, trykker du på den svarte Avstill summer-knappen
Vri nøkkelen med klokka til det står Aksessnivå 2 i displayet. Trykk på Enter knappen for å se hvor alarmen har gått.
Undersøk stedet og iverksett nødvendige tiltak.
For å avstille alle alarmene, trykker du den røde Avstill alarmer-knappen. Gjør kun dette hvis du er helt sikker på at ingen trenger å bli varslet! Dersom situasjonen er avverget vil systemet gå tilbake til normal modus.
Trykk den grønne Tilbakestilling-knappen.
Vri nøkkelen tilbake til opprinnelig posisjon.

Følg alltid den lokale branninstruksen trinn for trinn og forsikre deg om at ingen trenger å bli varslet før du slår av lyd. 

For å avstille den interne summeren i selve panelet, trykker du den svarte Avstill summer-knappen .
For å slå av alle alarmklokker vrir du nøkkelen med klokka, og trykker på den røde Avstill alarmer-knappen.

Dersom det har gått en alarm eller oppstått en feil, kan du finne mer informasjon om feilen i displayet.
Vri nøkkelen med klokka til det står Aksessnivå 2 i displayet.
Trykk Retur-knappen. Da kommer det en liste over aktive alarmer/feil. Hvis det er flere, velger du den du ønsker å se nærmere på ved å bla med piltastene, og trykke Retur igjen.

For å koble ut:
Gå til hovedpanelet i systemet ditt.
Vri nøkkelen med klokka.
Hold inne Enter  til menyen dukker opp.
Trykk pil ned til du kommer til Utkobling, og trykk Enter.
Trykk pil ned til du kommer til Punkt, og trykk Enter.
Trykk pil ned til du kommer til du kommer til det punktet du vil koble ut, og trykk på Enter. Hvis du vil koble ut flere punkt, klikk på Select på hvert punkt før du trykker Enter.
Trykk på Enter  igjen for å aktivere markøren. Bruk nummertastene for å velge utkoblingstid (timer:minutter)
For å aktivere, trykk på Enter to ganger
Legg merke til at den gule Utkobling-indikatoren lyser (fast gult lys). Vri nøkkelen tilbake til opprinnelig stilling.

For å koble inn:
Vri nøkkelen med klokka.
Hold inne Enter til menyen dukker opp.
Trykk pil ned til du kommer til Innkobling, og trykk Enter.
Trykk pil ned til du kommer til Punkt, og trykk Enter.
Bare utkoblede punkter vises i lista. Trykk pil ned til du kommer til det punktet du vil koble inn og trykk Enter. Hvis du vil koble inn flere punkt, klikk på Select på hvert punkt før du trykker Enter.
For å aktivere, trykk Enter igjen.
Legg merke til at den gule Utkobling-indikatoren ikke lyser lenger (dersom alle punkt er koblet inn). Vri nøkkelen tilbake til opprinnelig stilling.

Gå til hovedpanelet i systemet ditt. 
For å slå av lyden på sentralen, trykker du på den svarte Avstill summer-knappen.
Vri nøkkelen med klokka til det står Aksessnivå 2 i displayet. Trykk på Enter-knappen for å se hvor feilvarselet har gått.
Undersøk feilen og iverksett nødvendige tiltak. Når dette er gjort, kan du kvittere for feilvarselet.
Kvitter for at feilen er håndtert ved å trykke på Tilbake-knappen (pilvenstre). Så trykker du på Funksjon-knappen (skiftnøkkel), og velg Kvitter for å kvittere ut det valgte punktet eller Kvitter alle for å kvittere for alle punkt med feil.
Trykk på den grønne Tilbakestillknappen og vri nøkkelen tilbake til opprinnelig posisjon.
Noter ned feilmeldinger for feil du trenger hjelp med og kontakt oss for service.

Denne meldingen kommer før full brannalarm i starten av  branntilløp. Følg alltid din lokale branninstruks.

Gå til hovedpanelet i systemet ditt.
For å slå av lyden på sentralen, trykker du på den svarte Avstill summer-knappen.
Vri nøkkelen med klokka. Trykk Enter-knappen for å se hvor alarmen har gått. Undersøk området og iverksett nødvendige tiltak. Når dette er gjort, kan du kvittere for forvarselet.
Kvitter for at forvarselet er håndtert ved å trykke på den røde Avstill alarmer-knappen.
Trykk den grønne Tilbakestilling-knappen. Vri nøkkelen tilbake til opprinnelig posisjon.

Du kan se en video som grunnleggende bruk av app her

Du kan se en video som viser hvordan du kan hente logghendelser med app her

Du kan se en video som viser kontroll av smarte enheter via app her

Personvern | Cookies

Når du besøker et nettsted for første gang vil det lagres informasjon på din nettleser. En cookie (engelsk for informasjonskapsel) er en liten tekstfil som brukes til å lagre informasjon om dine innstillinger, preferanser og/eller bruksmønster på nettlesere eller på mobile enheter. I dag brukes denne teknologien på de aller fleste nettsteder for å tilpasse visningen av nettsiden til enheten, for å samle statistikk og for å levere annonser som er tilpasset din profil. I mange tilfeller er cookies uunnværlige hvis brukeren skal få en god opplevelse. 

Du kan lese vår cookieerklæring her 

Vi tar ditt personvern alvorlig. Du kan lese vår personvernerklæring her