Hopp til innholdet

Røykspredning

Branndør som står åpen

Rømningsveier – Røykspredning – Åpne branndører

Vanlige problemstillinger for for rømningsveier. Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Skulle det oppstå brann som man ikke får slokket selv, er det viktig å kunne evakuere raskt for å redde liv.